Struktura organizacyjna

Dyrektor –         mgr Lucyna Torbus

Główna Księgowa – mgr Katarzyna Najman

Pracownicy socjalni:

  • mgr Anna – Maria Cynk
  •  Agnieszka Orłowska
  • mgr Lena Reszka-Woźnicka

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego:

  • Joanna Przybytkowska

Pracownik ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych, Karty Dużej Rodziny i Stypendiów Szkolnych:

  • Gabriela Gwiżdż

Asystent Rodziny:

  • mgr Marek Szachniewicz

Terminy wypłat

Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych następuje do 10 każdego miesiąca.
Wypłata zasiłków z pomocy społecznej następuje do 25 każdego miesiąca (w.g. harmonogramu podanego poniżej).
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny wypłacane są w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Harmonogram wypłat zasiłków z pomocy społecznej na 2022r.:

25 stycznia

25 lutego

25 marca

25 kwietnia

25 maja

24 czerwca

25 lipca

25 sierpnia

23 września

25 października

25 listopada

16 grudnia

Wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowane będą w dniach 24 – 28 każdego miesiąca.

Polityka prywatności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu GOPS Łagiewniki są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do GOPS Łagiewniki. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Kierownika GOPS..

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies
Podczas Państwa wizyty na naszej witrynie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. dane statystyczne pozwalające określić ilości odsłon poszczególnych artykułów. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce nie wpływa na korzystania ze strony internetowej GOPS Łagiewniki. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.

Materiały fotograficzne
Podczas spotkań, uroczystości i imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej GOPS Łagiewniki na podstawie art. 81 ust. 2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
Osobie widocznej na opublikowanym zdjęciu przysługuje prawo do żądania usunięcia fotografii z serwisu www.
Żądanie usunięcia należy wysłać na adres mailowy: biuro @msvs.com.pl

Klauzule informacyjne

Close Menu