Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020, dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu “Dobry Start”.

W lipcu 2019 r. można składać wnioski JEDYNIE drogą elektroniczną ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS ) natomiast od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w siedzibie Ośrodka.

Druki wniosków wydawane będą w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2019 r.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019-bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

  1. od 1 lipca 2019 roku online ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
  2. od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać droga tradycyjną (papierową).

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależny od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, ze świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku o okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNE!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Close Menu