Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

              Program

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery  z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie  mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.
tel. kontaktowy: 517 566 669
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

Mieszkańców gminy Łagiewniki zapraszamy na spotkania informacyjne. Harmonogram spotkań mobilnych znajdują się poniżej:

Spotkanie W Olesznej 11.10.2019r. Pdf
Spotkanie W Jaźwinie 18.10.2019r. Pdf
Spotkanie W Sokolnikach 28.10.2019r. Pdf
Spotkanie W Łagiewnikach 21.10.2019r. Pdf

500 + dla osób niezdolnych
do samodzielnej egzystencji

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać takie świadczenie należy spełnić określone warunki. Szczegółowe informacje znajdują się w podanych poniżej linkach:

 1. 500+ Dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – plakat
 2. strona internetowa ZUS

 

DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach informuje, że od 4 września 2019r. rozpoczyna realizowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
   Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 Ustawy o Pomocy Społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy już w sierpniu 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach złożyć
wniosek o pomoc (druki dostępne są w zakładce do pobrania – pomoc społeczna) . Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

 • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

 • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeśli rodzice sami chcą wykupić obiady, niezbędne informacje uzyskają w szkole, do której uczęszcza dziecko.

 

 

 

Zaproszenie na warsztaty dla seniorów poświęcone bezpieczeństwu

   Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Policja realizują ogólnopolską akcję dla seniorów. Hasło przewodnie tegorocznych działań, to: „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”.
   Celem akcji jest uświadamianie seniorów – kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami, prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze oraz najważniejsze – jak unikać drogowych niebezpieczeństw. Nasi eksperci zaprezentują – specjalnie przygotowane do akcji – krótkie filmy edukacyjne, obrazujące właściwe i niewłaściwe zachowania seniorów na drodze. Na ich podstawie porozmawiają z uczestnikami o kwestiach bezpieczeństwa, wskazując jednocześnie właściwe rozwiązania.
  
Lokalny policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w danej  miejscowości oraz w całym powiecie.

Podczas spotkań poruszane są także tematy sprawności psychofizycznej seniorów  i jej wpływie na zdolność kierowania autem, rowerem oraz na korzystanie z drogi jako pieszy. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł bezpłatnie zweryfikować ostrość swojego wzroku oraz czas reakcji na zagrożenia, korzystając z przygotowanych przez nas przyrządów.

Uczestnicy akcji, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie rowerowym. Nasz serwisant wykona podstawowy przegląd techniczny, a także doposaży pojazd w elementy wyposażenia obowiązkowego, związane z bezpieczeństwem.

   Mapa spotkań zamieszczona jest na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w środę 14 sierpnia 2019r. o godzinie 15.00 w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38. .

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020, dotyczących świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu “Dobry Start”.

W lipcu 2019 r. można składać wnioski JEDYNIE drogą elektroniczną ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS ) natomiast od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w siedzibie Ośrodka.

Druki wniosków wydawane będą w siedzibie Ośrodka od 1 sierpnia 2019 r.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019-bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 1. od 1 lipca 2019 roku online ( poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
 2. od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać droga tradycyjną (papierową).

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależny od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, ze świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. 
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku o okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

WAŻNE!

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Close Menu